Ngày hội STEM 2018

Ngày hội STEM đã thu hút được sự chú ý và tham gia của hàng trăm phụ huynh, học sinh và giáo viên.

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội