TQB Thetis Promnight 2019

Tháng Năm đã đi qua, ghi dấu bao cột mốc đang nhớ, trong đó phải kể đến đêm Dạ vũ "TQB Thetis Promnight 2019".

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội